@@edit

ت ثیر سایبان برقی در بهبود مصرف انرژی

@@description

سایبان برقی در بهبود مصرف انرژی چه تأثیری دارد؟

/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A-%DA%86%D9%87-%D8%AA-%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

اگر به زندگی گذشتگانمان نگاهی بیندازیم می‌بینیم که درگذشته ساخت هر خانه متناسب با شرایط آب و هوایی آن منطقه بوده است. مثلاً کوچه‌های باریک با دیوارهای بلندی که در شهر یزد وجود دارد و بازارهایی که به خاطر خنکی بیشتر در طول روز با سایبان پوشیده شده‌اند. با پیشرفت انسان‌ها طرح‌های جدیدی هم...

جستجو نتیجه ای نداشت.